تشریفات عقد و ازدواج

برگزاری مراسم عقد با پکیچ های متنوع

معرفی زوجین به آزمایشگاه

جهت جاری کردن خطبه عقد باید زوجین برای آزمایشات پزشکی به یکی از آزمایشگاه های مجاز که توسط دفتر عقد و ازدواج معرفی میشود مراجعه نمایند

خواندن خطبه و ثبت عقد دائم

در دفتر عقد و ازدواج 32 تهران فقط انجام خطبه عقد دائم صورت می گیرد. در این دفتر امور طلاق به هیچ عنوان انجام نمی شود

خواندن خطبه و ثبت عقد در محل جشن شما

در صورتی که برای عقد و ازدواج مراسم و جشن تدارک دیده اید، میتوانید درخواست نمایید که عاقد به محل جشن شما آمده و خطبه عقد را در محل جشن شما قرائت نماید.

خواندن خطبه و ثبت عقد صوری

اگر زوجین قبلا به عقد همدیگر درآمده باشند میتوانند برای گرفتن جشن عقد و فیلم برداری مراسم عقد و ازدواج درخواست خواندن خطبه عقد به صورت صوری نمایند.

انجام امور اداری

زوجین پس از انجام مراسم عقد و ازدواج در دفتر عقد و ازدواج 32 تهران میتوانند برای دریافت رونوشت ثبت و یا صدور اجرائیه مهریه، از خدمات دفتر عقد و ازدواج 32 تهران بهرمند گردند

مشاوره رایگان حقوقی و دینی

کارشناسان دفتر عقد و ازدواج 32 تهران آمادگی دارند تا جهت آگاهی بیشتر زوجین و خانواده های محترمشان، با انجام مشاوره رایگان در امور حقوقی و مسائل شرعی و دینی عقد و ازدواج راهنمایی های لازم را بدهند.

Contact us now and get special offers!